Screenshots

Face detection

Screenshot Screenshot

Manual Editing

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Save to library

Screenshot